Aktualności

 

UWAGA WAŻNA INFORMACJA!!!

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: http://www.dolinawelny.pl/

------------------------------------------------------------------------------- 

SZKOLENIE DLA RADY

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” uprzejmie zaprasza na Szkolenie dla Członków organu decyzyjnego Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.
 1. Szkolenie: „Zasady wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia „Dolina Wełny””
 2. Termin: 2 marca 2017 r.
 3. Godzina: 15:00
 4. Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „Dolina Wełny” ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Rady!

------------------------------------------------------------------------------- 

KONKURS PRZYRODNICZY

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” organizuje Konkurs Przyrodniczy „Formy ochrony przyrody na obszarze Stowarzyszenia „Dolina Wełny”” dla uczniów kl. 4 – 6 szkół podstawowych z gmin członkowskich Stowarzyszenia.

Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej wśród uczniów, jak również rozwijanie zainteresowań dotyczących świata przyrody oraz otaczającego nas środowiska.

Konkurs odbędzie się w 14 szkołach podstawowych z obszaru Stowarzyszenia, które zgłosiły chęć uczestnictwa.

Konkurs planowany jest na dwa etapy. Pierwszy etap odbędzie się 9 marca 2017 roku, jednocześnie we wszystkich szkołach podstawowych 9 gmin należących do Stowarzyszenia. Drugi etap to konkurs finałowy, do którego zostanie zakwalifikowanych 2 uczniów z każdej szkoły, którzy otrzymają największą liczbę punktów z pierwszego etapu.

Finał zaplanowany jest na 6 kwietnia 2017 roku i odbędzie się na terenie Gminy Kiszkowo.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaplanowała atrakcyjne nagrody dla trzech najlepszych uczestników konkursu finałowego:
 • za I miejsce – tablet
 • za II miejsce – kamera sportowa
 • za III miejsce – aparat cyfrowy
Dla wszystkich uczestników konkursu finałowego przewidziano także nagrody książkowe oraz gadżety promocyjne LGD. Dodatkową atrakcją dla 28 finalistów, będzie 2-dniowy wyjazd naukowo-poznawczy do Wrocławia w dniach 19 – 20 kwietnia br.

Wszelkie szczegóły zawarte są w Regulaminie Konkursu.

REGULAMIN (załącznik)

------------------------------------------------------------------------------- 

SZKOLENIA

 

W dniu 20 stycznia br. w Mieścisku, w godzinach 1100 – 1500, odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z jednostek sektora finansów publicznych w zakresie działania „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

   


W tym samym dniu, w godzinach popołudniowych na Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, odbyło się szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z zakresu „Przedsiębiorczości”.

   

 

W dniach 30-31 stycznia br. w Łężeczkach, Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zorganizowało szkolenie dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura w zakresie „Zarządzanie, organizacja oraz realizacja procesu wyboru operacji wraz z przyznaniem kwoty wsparcia”.

         

------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA KOMUNIKAT!!!


Lokalna Grupa Działania uprzejmie informuje, że zgodnie z „Procedurą wyboru i oceny operacji” Stowarzyszenia „Dolina Wełny” nie prowadzi BEZPŁATNEGO DORADZTWA.


Od dnia rozpoczęcia naboru tj. 14 lutego br. do momentu przekazania dokumentacji naborowej do Samorządu Województwa – z uwagi na ilość pracy nie prowadzimy BEZPŁATNEGO DORADZTWA dla potencjalnych wnioskodawców.


Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

------------------------------------------------------------------------------- 

UWAGA WAŻNE!!!

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” uprzejmie informuje, że w dniach 30-31 stycznia (poniedziałek i wtorek), organizowane jest szkolenie dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

W tych dniach pracownicy będą przebywać poza Biurem Stowarzyszenia „Dolina Wełny” i będą do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 508-568-051 lub 512-361-838 oraz pod adresem mailowym: biuro_dolinawelny@o2.pl.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

------------------------------------------------------------------------------- 

OGŁOSZENIE NUMER 4/2017

24 stycznia 2017 r.

 

 

4.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (Przedsięwzięcie 3.1.1) – załącznik

4.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia – załącznik

4.3. Oświadczenie Wnioskodawcy – załącznik


4.4. Uzasadnienie do kryteriów wyboru stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD, z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnejzałącznik

4.5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – załącznik

Wniosek wraz z instrukcją do ściągnięcia poniżej:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

-------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE NUMER 3/2017

24 stycznia 2017 r.

 

 


3.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (Przedsięwzięcie 1.1.1) – załącznik


3.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia – załącznik

3.3. Oświadczenie Wnioskodawcy – załącznik


3.4. Uzasadnienie do kryteriów wyboru stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD, z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnejzałącznik


3.5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – załącznik

Wniosek wraz z instrukcją do ściągnięcia poniżej:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

-------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE NUMER 2/2017

24 stycznia 2017 r.

 

 


2.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu rozwijania działalności gospodarczejzałącznik


2.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia – załącznik

2.3. Oświadczenie Wnioskodawcy – załącznik

2.4. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – załącznik

Wniosek wraz z instrukcją oraz Biznesplan do ściągnięcia poniżej:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

-------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE NUMER 1/2017

24 stycznia 2017 r.

 


1.1. Kryteria wyboru operacji stosowane dla operacji wnioskodawców innych niż LGD z zakresu podejmowania działalności gospodarczejzałącznik


1.2. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia – załącznik

1.3. Oświadczenie Wnioskodawcy – załącznik

1.4. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – załącznik

Wniosek wraz z instrukcją oraz Biznesplan do ściągnięcia poniżej:

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

-------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTY WSPÓŁPRACY


Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w swojej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, zakłada realizację dwóch Projektów Współpracy.


Pierwszy projekt pod nazwą „Korzenie i Skrzydłach” realizować będą następujący partnerzy: Stowarzyszenie LGD – Partnerstwo Izerskie; Stowarzyszenie „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”; Stowarzyszenie Światowid; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie; Stowarzyszenie „Dolina Wełny”; Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.

Wartość projektu po stronie Stowarzyszenia „Dolina Wełny” to 270 tysięcy złotych.


Projekt w całości zakłada utworzenie na terenie 6 regionów w 3 województwach przemyślanej, opartej na korzeniach jakimi są lokalne, specyficzne zasoby kulturowe, przyrodnicze i historyczne, ciekawej, nowatorskiej i innowacyjnej bazy edukacji poza formalnej dla osób w różnym wieku. W każdym regionie będzie zorganizowane miejsce pracy dla przeszkolonych co najmniej 6 edukatorów, którzy będą prowadzić zajęcia w utworzonych bazach edukacyjnych. Edukatorzy odbędą szkolenia podnoszące kompetencje społeczne i zawodowe w zakresie prowadzonych przez siebie działań. Partnerzy projektu utworzą 1 wspólną ofertą działań edukacyjnych promujących wszystkie regiony i potencjały i wzajemnie je wypromują oraz stworzą warunki jej sprzedaży na rynku ofert turystyczno-edukacyjnych.


Drugi projekt współpracy pod nazwą „Osiodłana Kraina” realizować będą partnerzy: Stowarzyszenie LGD – Partnerstwo Izerskie; Stowarzyszenie „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”; Stowarzyszenie Światowid; Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie; Stowarzyszenie „Dolina Wełny”; MAS Frydlantsko (Czechy).

Wartość projektu po stronie Stowarzyszenia „Dolina Wełny” to 180 tysięcy złotych.


Projekt ten zakłada opracowanie, utworzenie i wdrożenie na terenie 6 regionów przemyślanej, opartej na faktycznej analizie potrzeb klienta (turysty) oferty pakietu turystycznego w oparciu o istniejące szlaki i bazę turystyczną. Pakiety te będą cechowały: praktyczność, dostosowanie potrzeb, wysoki poziom atrakcyjności, różnorodność rozwiązań i cen. Klienci będą mogli zapoznać się z ofertą, zamówić realizację przy użyciu internetowych on-linowych rozwiązań. W każdym regionie będzie zorganizowane miejsce pracy dla przeszkolenia 6 osób w zakresie obsługi i sprzedaży oferty pobytowej dla klientów. Dla uwiarygodnienia i prawidłowości opracowanych projektów, przewiduje się testowanie pakietów poprzez ich organizację i przebieg zgodnie z wcześniejszymi zasadami pobytu i zaoferowanymi atrakcjami. To testowanie jest też elementem promocji i budowania więzi pomiędzy partnerami zaangażowanymi w projekcie.

-------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O PLANOWANYCH NABORACH WNIOSKÓW


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” uprzejmie informuje, że 5 stycznia 2017 roku wystąpiła do Samorządu Województwa Wielkopolskiego z pismem w sprawie ustalenia terminu naborów wniosków ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” planuje przeprowadzenie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w terminie od 14 lutego do 28 lutego 2017 roku na:
 1. Nabór numer 1/2017 – operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a – rozporządzenia LSR „Podejmowanie działalności gospodarczej”;
 2. Nabór numer 2/2017 – operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c – rozporządzenia LSR „Rozwijanie działalności gospodarczej”;
 3. Nabór numer 3/2017 – operacje zgodne z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 – rozporządzenia LSR „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.
Kolejne informacje oraz niezbędne dokumenty będą zamieszczone na stronie po ich zatwierdzeniu.

-------------------------------------------------------------------------------

AKTUALNY HARMONOGRAM NABORÓW

 

Poniżej przedstawiamy aktualny Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

Harmonogram naborów wniosków na lata 2017-2020 (załącznik)

-------------------------------------------------------------------------------

PRZYPOMINAMY O BEZPŁATNYM DORADZTWIE W BIURZE

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach PROW 2014-2020 na BEZPŁATNE GODZINY DORADCZE.

 

Indywidualne doradztwo odbywa się w Biurze Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w każdy WTOREK i CZWARTEK w godzinach od 10.00 do 14.00.

UWAGA!


Doradztwo jest BEZPŁATNE, jednakże nie zawiera przgotowywania wniosków, załączników oraz biznesplanu!

Ze względów organizacyjnych na BEZPŁATNE DORADZTWO obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr. tel: 67/25-52-489 lub mailowo: biuro_dolinawelny@o2.pl.

Proszę również pamiętać o kryterium „trzy etapowego doradztwa” w Biurze Stowarzyszenia, za które jest możliwość zdobycia 5 punktów przy ocenie wniosków z Lokalnymi Kryteriami Wyboru.


Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu!

-------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW RADY


Uprzejmie zapraszamy na dwudniowe szkolenie dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Celem szkolenia będzie wyposażenie członków Rady w niezbędną wiedzę w zakresie wdrażania LSR zgodnie z przepisami PROW i zasadami inicjatywy LEADER oraz realizacją procesu oceny i wyboru operacji.


Tytuł:
„Zarządzanie, organizacja oraz realizacja procesu wyboru operacji wraz z przyznaniem kwoty wsparcia”

Termin szkolenia: 30 – 31 stycznia 2017 r.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 16 stycznia br. do godziny 14.00 telefonicznie: 67/25-52-489 lub mailowo: biuro_dolinawelny@o2.pl.

-------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY

 

W dniu 4 stycznia br., w siedzibie LGD Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie w Nowym Miasteczku, odbyło się spotkanie partnerów Projektów Współpracy realizowanych w ramach PROW 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie, Partnerstwa Izerskiego, LGD Bory Dolnośląskie, Stowarzyszenia Światowid oraz Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. W/w partnerzy realizować będą Projekty w zakresie turystyki oraz edukacji na łączną kwotę ponad 2,5 mln zł, a czas realizacji to lata 2017-2019.

-------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW!

 

-------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE!

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” uprzejmie informuje, że w dniach 23 oraz 27 grudnia br. (piątek i wtorek), ze względu na urlop wypoczynkowy pracowników Biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny” Biuro w tych dniach będzie NIECZYNNE!

Za utrudnienia serdecznie PRZEPRASZAMY!

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

W dniu 12 grudnia br. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Wągrowcu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Janusz Woźniak, któremu powierzono funkcję Przewodniczącego Zebrania, a sekretarzem obrad została Pani Dorota Piechowiak.

Zebranie przebiegało zgodnie z ustalonym porządkiem, który przewidywał zaprezentowanie propozycji zmian do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Zaprezentowano też korekty w Regulaminie Komisji Rewizyjnej oraz Regulaminie Rady Stowarzyszenia.

Przedstawione zmiany przyjęte zostały przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stosownymi uchwałami.

Zebranie uchwaliło też upoważnienie dla Zarządu Stowarzyszenia do aktualizacji i wprowadzania zmian w LSR i dokumentach z nią związanych.

-------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZC

 

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy projekty uchwał, które zostaną przedstawione podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w dniu 12 grudnia br.


Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

-------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

-------------------------------------------------------------------------------

KONFERENCJA „PODEJŚCIE LEADER W POLSCE”

 

W dniach 1 – 2 grudnia br. odbyła się Konferencja dotycząca działania LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020 w Rawie Mazowieckiej.

W konferencji uczestniczyli pracownicy Biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

    

-------------------------------------------------------------------------------

UWAGA WAŻNE!

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Dolina Wełny” uprzejmie informujemy, że w dniach 1 – 2 grudnia (czwartek i piątek), organizowana jest Konferencja dotycząca działania LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020 w Rawie Mazowieckiej.

W tych dniach pracownicy Biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny” będą do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
508-568-051 lub 512-361-838 oraz pod adresem mailowym: biuro_dolinawelny@o2.pl

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

-------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIA

 

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zorganizowało w dniu 15 listopada br. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej w Damasławku.

      

 

W dniu 16 listopada br. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej odbyło się również w Mieścisku.

      

 

Z kolei w dniu 23 listopada br. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych w ramach planowanych do realizacji przedsięwzięć w Wągrowcu.

-------------------------------------------------------------------------------

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)


Lokalna Strategia Rozwoju
, przygotowana przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, przewiduje trzy podstawowe rodzaje operacji:
 1. operacje realizowane indywidualnie przez beneficjentów innych niż LGD;
 2. projekty grantowe;
 3. operacje własne.
Dla wyboru i oceny powyższych operacji, w oparciu o przepisy unijne i krajowe odnośnie wymagań jakie musi spełniać LGD przy ich wyborze, opracowane zostały specjalne procedury.

Ocena wniosków o wsparcie realizacji operacji odbywa się dwustopniowo. Biuro dokonuje wstępnej weryfikacji formalnej złożonych przez Wnioskodawców dokumentacji oraz przygotowuje niezbędne dokumenty na posiedzenie Rady. Rada (organ decyzyjny) podczas swoich posiedzeń dokonuje oceny i wyboru operacji oraz ustala kwoty wsparcia każdej z nich.

Proces oceny i wyboru operacji odbywa się na podstawie Regulaminu Rady oraz szczegółowych procedur. Zastosowano w nich rozwiązania gwarantujące spełnienie następujących celów i założeń’:
 • zachowanie w poszczególnych głosowaniach odpowiedniego parytetu,
 • bezstronność członków Rady,
 • jawność procesu wyboru poprzez udostępnianie procedur i protokołów z posiedzeń Rady do wiadomości publicznej,
 • uwzględnienie sytuacji szczególnych, które mogą zaistnieć w procesie oceny i wyboru operacji, oraz określenie sposobu ich rozwiązania (np. przy równiej ilości punktów),
 • możliwość odwołania się wnioskodawców od niekorzystnych dla nich decyzji Rady,
 • wybór najlepszych operacji, w największym stopniu uwzględniających potrzeby grup szczególnie istotnych i grup defaworyzowanych poprzez zastosowanie odpowiednich lokalnych kryteriów wyboru.

Procedury odnoszą się w szczególności do:

 • warunków ubiegania się wnioskodawców o wsparcie realizacji operacji, w tym do terminów poszczególnych czynności jakie należy wykonać w toku tego procesu,
 • sposobu oceny operacji, w tym do opisu tego procesu jak i do narzędzi i sposobów samej oceny,
 • sposobów obiegu informacji i jej zakresie (w tym o ogłoszeniach naborów, o terminach poszczególnych czynności, o wynikach naboru, wynikach wyboru operacji),
 • dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedur.
 • sposobów ustalania kryteriów oceny (w tym powiązań tych kryteriów z analizą SWOT, a przez to z diagnozą obszaru LGD).
Bardzo istotna rzecz to INNOWACYJNOŚĆ, która postrzegana jest w LSR jako zasadniczy czynnik rozwojowy obszaru. Biorąc pod uwagę, że połowa budżetu LSR kierowana jest na rozwój przedsiębiorczości, postanowiono dodatkowo punktować operacje z tego zakresu za rozwiązania innowacyjne.

Za przedsięwzięcia innowacyjne są uznawane takie, które na obszarze LGD wdrażają nowe lub znacząco udoskonalone produkty, usługi, procesy lub cechują się nowoczesną organizacją, a także/lub mobilizują istniejące zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe lub społeczne. W przypadku zasobów historyczno-kulturowych oczekiwane są operacje nawiązujące do dziedzictwa kulturowego obszaru, w tym kreujące produkty lokalne, oparte na tych zasobach.

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” w swojej LSR przewiduje realizację 4 projektów grantowych o wartości 300 000,00 zł każdy, a tematyka grantów dotyczyć będzie:
 1. lokalnego dziedzictwa kulturowego;
 2. małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;
 3. publikacji z obszaru promocji;
 4. podnoszenia kompetencji społeczności lokalnych;
 5. kształtowania postaw i podnoszenia wiedzy lokalnych społeczności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
Stowarzyszenie „Dolina Wełny” nie przewiduje zaś realizacji "Operacji własnych" w ramach LSR, jednakże w przypadku zagrożenia braku osiągnięcia poszczególnych wskaźników, podejmie zadania wykonania operacji mających na celu realizację założonych wskaźników wynikających z następujących Przedsięwzięć:
 • Rozwój obiektów kulturalnych”,
 • Wiedza, umiejętności i aktywizacja mieszkańców Doliny Wełny”,
 • Innowacyjne działania z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu”,
 • Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”,
 • Operacje promujące walory obszaru Doliny Wełny”.

-------------------------------------------------------------------------------

PRZYPOMINAMY O BEZPŁATNYM DORADZTWIE W BIURZE STOWARZYSZENIA!


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza wszystkie osoby zainteresowane aplikowanie o środki w ramach PROW 2014-2020 na BEZPŁATNE GODZINY DORADCZE.

Indywidualne doradztwo odbywa się w Biurze Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w każdy WTOREK i CZWARTEK w godzinach od 10.00 do 14.00.

UWAGA! Doradztwo jest BEZPŁATNE, jednakże nie zawiera przygotowywania wniosków i załączników!

WAŻNE!
Ze względów organizacyjnych na BEZPŁATNE DORADZTWO obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr. tel. 67/25-52-489 lub e-mailowe: biuro_dolinawelny@o2.pl.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału!

-------------------------------------------------------------------------------

KONTROLA


W dniu 10 listopada br. odbyła się kontrola realizacji, przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, zobowiązań wynikających z umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

-------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIA


Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zorganizowało w dniu 8 listopada br. szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w ramach podejmowania oraz rozwijania działalności gospodarczej.

      


Z kolei w dniu 9 listopada br. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych w ramach planowanych do realizacji przedsięwzięć.

      

-------------------------------------------------------------------------------

GĄSKA DOBRA NA WSZYSTKO”


W niedzielę 6 listopada br. w Sarbii, gm. Mieścisko odbył się II Festiwal Smaku „Gąska dobra na wszystko”, którego współorganizatorem było Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

       

http://www.gloswagrowiecki.pl/home/wydarzenia/newsy/11375-g%C4%85ska-na-wszystko-jest-dobra

-------------------------------------------------------------------------------

10 LAT FUNKCJONOWANIA


W dniu 4 listopada br. w Restauracji „Dobra Truskawka” w miejscowości Nowe, gm. Wągrowiec, odbyło się spotkanie z okazji 10-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.


Wśród licznie zgromadzonych gości byli przedstawiciele władz powiatowych, obecni byli Burmistrzowie i Wójtowie gmin członkowskich, przedstawiciele partnerskich Lokalnych Grup Działania, Kół Gospodyń Wiejskich, a także wielu sympatyków i członków Stowarzyszenia.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział, za okazane wyrazy sympatii, a także za Upominki i prezenty.

DZIĘKUJEMY!

      

      

   

http://www.gloswagrowiecki.pl/home/wydarzenia/newsy/11369-dekada-z-%E2%80%9Edolin%C4%85-we%C5%82ny%E2%80%9D

-------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW

 

-------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE W ROGOŹNIE


W dniu 24 października br. w Rogozińskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

Tematyka spotkania obejmowała:

 • Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki LSR
 • Budżet LSR
 • Zasady udzielania wsparcia w ramach „Wdrażania LSR”
 • Zasady naboru wniosków oraz kryteriów wyboru operacji

      

-------------------------------------------------------------------------------

WSPÓŁPRACA SW - LGD


W dniu 19 października br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się spotkanie dotyczące zagadnień współpracy samorządów i lokalnych grup działania, a także bieżącej perspektywy finansowej w ramach PROW 2014-2020.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego na spotkaniu reprezentował
Pan Marszałek Krzysztof Grabowski oraz Dyrektor Departamentu PROW Pani Izabela Mroczek.

      

-------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE W MARGONINIE


W dniu 18 października br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Margoninie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

Tematyka spotkania obejmowała:

 • Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki LSR
 • Budżet LSR
 • Zasady udzielania wsparcia w ramach „Wdrażania LSR”
 • Zasady naboru wniosków oraz kryteriów wyboru operacji

      

-------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIA DLA BENEFICJENTÓW


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” bardzo gorąco zaprasza na szkolenia dla potencjalnych beneficjentów oraz wszystkich zainteresowanych środkami pomocowymi z zakresu przedsiębiorczości.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

 • 8 listopada br. godz. 16.00 Wągrowiec Urząd Gminy ul. Cysterska 22

 • 15 listopada br. godz. 16.00 Damasławek Gminny Ośrodek Kultury ul. Żnińska 9

 • 16 listopada br. godz. 16.00 Mieścisko Dom Kultury, ul. Kościuszki 11

Ponadto w dniach 9 oraz 23 listopada br. odbędą się szkolenia dla JST.

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!


Udział w szkoleniu należy zgłosić w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro_dolinawelny@o2.pl lub telefonicznie: tel: 67/25-52-489 najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia do godz. 14.00.

Szkolenia są bezpłatne!

-------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIE


W dniach 11-12 października br. odbyło się kolejne szkolenie dla członków organu decyzyjnego oraz pracowników Biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny”

Szkolenie pn.
„Zarządzanie, organizacja oraz realizacja procesu wyboru operacji wraz z przyznaniem kwoty wsparcia”,
odbyło się w Hermanowie, urokliwym miejscem nad Wartą, a prowadzącym był Pan Grzegorz Cetner.

      

-------------------------------------------------------------------------------

WSKAŹNIKI PRODUKTU W LSR


Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia „Dolina Wełny”
poza swoimi celami ogólnymi i szczegółowymi oraz przedsięwzięciami, zawiera także spis wskaźników niezbędnych do osiągnięcia, aby móc prawidłowo zrealizować założenia tego strategicznego dokumentu.

Wykaz wskaźników produktu przedstawiony został w formie tabelarycznej.

TABELKA (załącznik)

-------------------------------------------------------------------------------

WAŻNE!


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” uprzejmie informujemy, że w dniach 11-12 października (wtorek i środa), organizowane jest szkolenie dla Rady i Pracowników.


W tych dniach pracownicy Biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny” są do Państwa dyspozycji pod numerem telefonów:
508-568-051 lub 512-361-838 oraz pod adresem mailowym: biuro_dolinawelny@o2.pl

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy!

-------------------------------------------------------------------------------

PRZYPOMINAMY O SPOTKANIACH INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH

 

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące tematyki naborowej odbędą się w dniach 18 i 24 października, a szkolenia dla potencjalnych beneficjentów przeprowadzone zostaną w miesiącu listopadzie 2016 roku – terminy zostaną podane na spotkaniach.

Dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne dla lokalnej społeczności z terenu LGD:

 

 1. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w MARGONINIE

Termin: 18 październik 2016 r. godzina 16.00

Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie, ul. Powstańców Wlkp. 15

 

 1. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ROGOŹNIE

Termin: 24 październik 2016 r. godzina 16.00

Miejsce: Rogozińskie Centrum Kultury, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

-------------------------------------------------------------------------------

CELE I PRZEDSIĘWZIĘCIA LSR

 

Strategia przygotowana przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny” na lata 2016-2023 zawiera 3 cele ogólne ze swoimi celami szczegółowymi, do których przyporządkowane są przedsięwzięcia, dzięki realizacji których wyznaczone cele mają zostać osiągnięte.

Specyfikację celów oraz przedsięwzięć przedstawiamy w formie tabelarycznej.

TABELKA (załącznik)

-------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIA


W dniu 27 września br. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Wągrowiec, odbyło się szkolenie dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Zakres tematyczny szkolenia dotyczył „Zasad wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Kolejne szkolenie odbyło się 30 września br. i skierowane było dla pracowników biura Stowarzyszenia. Tematyka szkolenia dotyczyła „Zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczania”.

      

-------------------------------------------------------------------------------

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH


Szanowni Państwo


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym,
 które odbędzie się 05.10.2016 roku w godz. 10.00 – 12.45.

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości pozyskania dofinansowania na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego ze środków unijnych. Podczas spotkania zostaną zaprezentowana działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Panel dyskusyjny podsumowujący spotkanie zapewni możliwość odpowiedzi na pytania uczestników, wyjaśnienia wątpliwości oraz wymiany doświadczeń.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w w/w spotkaniu informacyjnym. 

Miejsce spotkania:

 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul.
 Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
Sala szkoleniowa nr 1 (parter)

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej: (link)

PLAKAT (załącznik)

-------------------------------------------------------------------------------

FESTYN NA POŻEGNANIE LATA


W sobotę 10 września br. w Margoninie odbył się Festyn „Pożegnanie Lata z Kapustą – Moje Pałuki” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Małe Radości” z Margonina.
Stowarzyszenie „Dolina Wełny” czynnie uczestniczyło w festynie prezentując swój dotychczasowy dorobek.

      

-------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIE LGD­-ÓW


W dniu 9 września br. w siedzibie Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski w Baranowie
odbyło się szkolenie w zakresie zmian w Ustawie prawo o stowarzyszeniach oraz w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W szkoleniu uczestniczył Prezes Zarządu – Janusz Woźniak.

      

-------------------------------------------------------------------------------

DORADZTWO W BIURZE LGD


LGD Stowarzyszenia „Dolina Wełny” zaprasza wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach PROW 2014-2020 na GODZINY DORADCZE.


Indywidualne spotkania z doradcą odbywać się będą
w Biurze LGD w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10.00 do 14.00.


UWAGA!
Doradztwo nie zawiera przygotowywania wniosków i załączników!

Na doradztwo obowiązują wcześniejsze zapisy
pod. nr tel. 67/25-52-489 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail biuro_dolinawelny@o2.pl


Zachęcamy do udziału w doradztwie!

-------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE


Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” informuje, że spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące tematyki naborowej odbędą się w miesiącu październiku, a szkolenia dla potencjalnych beneficjentów przeprowadzone zostaną w miesiącu listopadzie 2016 roku.


Dwa spotkania informacyjno-konsultacyjne dla lokalnej społeczności z terenu LGD:
 1. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w MARGONINIE

Termin: 18 październik 2016 r. godzina 16.00

Miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie, ul. Powstańców Wlkp. 15

 1. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ROGOŹNIE

Termin: 24 październik 2016 r. godzina 16.00

Miejsce: Rogozińskie Centrum Kultury, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

-------------------------------------------------------------------------------

WDRAŻANIE NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ


W związku z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2023 informujemy, że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” planuje przeprowadzenie naborów wniosków o przyznanie środków pomocowych w następujących terminach:
 • I kwartał 2017 „Podejmowanie działalności gospodarczej” limit 900 000,00 zł

 • I kwartał 2017 Projekty duże JST limit 2 110 000,00 zł

 • II kwartał 2017 Projekty grantowe limit 300 000,00 zł

 • III kwartał 2017 „Rozwijanie działalności gospodarczej” limit 1 200 000,00 zł

-------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!

W dniu 2 września br. Biuro Stowarzyszenia „Dolina Wełny” będzie NIECZYNNE z powodu wyjazdu pracowników na szkolenie.

Za utrudnienia przepraszamy!

-------------------------------------------------------------------------------

PLEBISCYT ZAKOŃCZONY

Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny” uprzejmie dziękuję za wszystkie oddane na nas głosy w plebiscycie „Najaktywniejsza Lokalna Grupa Działania – Wielkopolska 2016”.

Serdecznie dziękujemy!!!

-------------------------------------------------------------------------------

FESTYN Z KAPUSTĄ W MARGONINIE

Stowarzyszenie „MAŁE RADOŚCI” z Margonina zaprasza bardzo serdecznie na festyn „Pożegnanie Lata z Kapustą – Moje Pałuki”.

Impreza odbędzie się na terenie ośrodka wypoczynkowego (plaża Margonin) w dniu 10 września.

Szczegóły na plakacie (
załącznik)

-------------------------------------------------------------------------------

KOLEJNA BIESIADA W DAMASŁAWKU

Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zapraszają na kolejną już Biesiadę Śląską!


Szczegóły na plakacie (załącznik)

-------------------------------------------------------------------------------

CDR ODDZIAŁ W POZNANIU ZAPRASZA NA SZKOLENIE!


Szanowni Państwo,
Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Poznaniu organizuje szkolenie „Media społecznościowe narzędziem komercjalizacji produktu lokalnego”.

Uczestnikami szkolenia mogą być: przedstawiciele Lokalnych Grup Działania, jednostek doradztwa rolniczego, jednostek samorządowych, a także osoby będące przedsiębiorcami, usługodawcami – zainteresowane rozwijaniem produktów i usług lokalnych na terenie Wielkopolski.

Szczegóły poniżej:

 

http://www.cdr.gov.pl/doskonalenie-zawodowe/szkolenia/1996-szkolenie-media-spolecznosciowe-narzedziem-komercjalizacji-produktu-lokalnego

Serdecznie ZAPRASZAMY!!!

-------------------------------------------------------------------------------

SPŁYW KAJAKOWY

 

W dniu 20 sierpnia br. odbył się kolejny spływ kajakowy zorganizowany przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.

Trasa spływu wiodła od miejscowości Cieśle do miejscowości Wełna.

Uczestnicy spływu mieli zapewniony kajak z osprzętem, transport oraz na zakończenie spływu smaczny poczęstunek!

        

-------------------------------------------------------------------------------

PLEBISCYT!

 

Szanowni Państwo, redakcja Głosu Wielkopolskiego wraz z Samorządem Województwa Wielkopolskiego jest organizatorem plebiscytu na „Najaktywniejszą Lokalną Grupę Działania – Wielkopolski 2016”

Chcąc oddać głos na Stowarzyszenie „Dolina Wełny” należy wysłać SMS o treści:
LGD.22 na numer 72355.

Więcej szczegółów o nas – link
(
http://www.gloswielkopolski.pl/plebiscyt/karta/stowarzyszenie-dolina-welny,35325,1592109,t,id,kid.html)

Serdecznie dziękujemy za wszystkie oddane głosy!

-------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY NA KOLEJNY SPŁYW KAJAKOWY

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na kolejny spływ kajakowy w dniu 20 sierpnia br. Trasa spływu wiedzie malowniczym odcinkiem Wełny od Ciesiel do Wełny.

Udział w spływie jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniony jest kajak z wiosłem i kamizelką asekuracyjną oraz ubezpieczenie.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:
marbulinski@wp.pl lub telefonicznie 696-051-343. Liczba miejsc ograniczona.

-------------------------------------------------------------------------------

SPŁYW KAJAKOWY


W dniu 23 lipca br. odbył się spływ kajakowy zorganizowany przez Stowarzyszenie „Dolina Wełny”.


Trasa spływu wiodła malowniczym odcinkiem Wełny od Jaracza do Obornik.


Uczestnicy mieli zapewniony kajak, transport oraz smaczny poczęstunek na zakończenie spływu.

      

-------------------------------------------------------------------------------

FORMULARZE WNIOSKÓW DOSTĘPNE!

 

Szanowni Państwo, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” ma przyjemność powiadomić, iż na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego pojawiły się formularze wniosków.

Są to m. in. wnioski o przyznanie pomocy, wnioski o płatność oraz wzory umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

ARiMR – link

UMWW – link

-------------------------------------------------------------------------------

ZAPRASZAMY NA SPŁYW KAJAKOWY

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zaprasza na spływ kajakowy w dniu 23 lipca br. Trasa spływu wiedzie malowniczym odcinkiem Wełny od Jaracza do Obornik.

Udział w spływie jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniony jest kajak z wiosłem i kamizelką asekuracyjną oraz ubezpieczenie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:
marbulinski@wp.pl lub telefonicznie 696-051-343.
Liczba miejsc ograniczona.

-------------------------------------------------------------------------------

UMOWA NA FUNKCJONOWANIE

 

W dniu 19 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.

W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego umowę podpisał Pan Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa, zaś w imieniu Stowarzyszenia „Dolina Wełny” stosowne podpisy złożyli Prezes Zarządu Janusz Woźniak oraz Skarbnik Danuta Gomulec.


Zawarta umowa przyznaje pomoc w wysokości 2 050 000,00 złotych.

-------------------------------------------------------------------------------

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA INSTYTUCJI KULTURY


Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym w zakresie działań i możliwości skierowanych do Instytucji Kultury. Na spotkaniu zostaną omówione działania i możliwości w ramach programów unijnych wspierające rozwój kultury.

Termin:
 06.07.2016 r. w godzinach od 10.00 – 12.35

Miejsce spotkania:


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pile
ul. Grunwaldzka 2, 64-920 Piła
sala szkoleniowa nr 1 (parter)


Cel spotkania:

 • przedstawienie informacji o planowanych możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia Instytucji Kultury,
 • omówienie oferty Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego przy WARP - łatwe dotarcie do informacji o Funduszach w przyszłości.

Do kogo kierowane jest spotkanie:


Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli Instytucji Kultury, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wsparcia pozyskania środków na rozwój kultury.

Formularze zgłoszeniowe na szkolenie będą przyjmowane do 
dnia 04.07.2016 r. do godziny 12.00. Informacje o potwierdzeniu uczestnictwa będzie wysłane w dniu 04.07.2016 r. do godziny 15.00. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: http://warp.org.pl/sroda-funduszami-dla-kultury/.

PLAKAT (Załącznik)

-------------------------------------------------------------------------------

BIURO STOWARZYSZENIA

 

Biuro Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, znajdujące się w Wągrowcu przy ul. Kolejowej 24, czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Kontakt telefoniczny z Biurem pod numerem
67/25-52-489, natomiast mailowy:
biuro_dolinawelny@o2.pl

Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków pomocowych zapraszamy do odwiedzin Biura lub prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

-------------------------------------------------------------------------------

WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER

 

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” wybrane zostało do realizacji lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w ramach inicjatywy LEADER, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW, odbyło się 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ze strony Stowarzyszenia umowę podpisali: Prezes Zarządu – Janusz Woźniak oraz Skarbnik – Danuta Gomulec, zaś ze strony Samorządu Województwa Wicemarszałek – Krzysztof Grabowski.


Zawarcie umowy jest zakończeniem oceny lokalnych strategii, złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa w ubiegłym roku. Strategia Stowarzyszenia „Dolina Wełny” została wybrana, uzyskując siódmą lokatę w rankingu PROW.

Pozyskane przez Stowarzyszenie środki w wysokości 2 807 500 EUR, skierowane będą na działania obejmujące tworzenie i rozwój działalności gospodarczej, na wzmocnienie kapitału społecznego obszaru, a także na zwiększenie atrakcyjności oraz promocję walorów obszaru Doliny Wełny, a o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Stowarzyszenie „Dolina Wełny” – funkcjonuje jako Lokalna Grupa Działania, skupiająca przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego oraz mieszkańców z obszaru 9 gmin: Damasławek, Gołańcz, Kiszkowo, Margonin, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec.

Począwszy od drugiego półrocza br. Stowarzyszenie rozpocznie cykl spotkań informacyjnych, dotyczących zapisów strategii, terminów ogłaszania konkursów, a także terminów i miejsc Szkoleń dla zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na realizację swoich pomysłów.

Wszelkie informacje zawarte będą na naszej stronie internetowej www.dolinawelny.eu

-------------------------------------------------------------------------------

KONTROLA Z UMWW

 

W dniu 1 czerwca br. Stowarzyszenie „Dolina Wełny” poddane zostało kontroli ex-post za rok 2010, w ramach funkcjonowania.

Kontrolujący analizowali dokumentację dotyczącą czterech etapów realizacji LSR w roku 2010, zarówno w zakresie wniosku o pomoc, jak i wniosków o płatność.

Kontrola zakończyła się sporządzeniem pozytywnego raportu z czynności kontrolnych, co jednoznacznie świadczy o prawidłowej realizacji zadań w ramach LSR.

-------------------------------------------------------------------------------

SZKOLENIE


W dniu 30 maja br. w Małachowie Szemborowicach – siedzibie Stowarzyszenia Światowid, odbyło się szkolenie dla pracowników biur Lokalnych Grup Działania w zakresie działania 19.4 – koszty bieżące i aktywizacja oraz działania 19.2 – wdrażanie operacji w ramach strategii.

W szkoleniu wzięli udział także pracownicy biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

      

-------------------------------------------------------------------------------

PODPISANA UMOWA NA REALIZACJĘ STRATEGII


W dniu 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, podpisana została umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).


W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego podpisał Pan Krzysztof Grabowski _ Wicemarszałek Województwa, zaś w imieniu Stowarzyszenia „Dolina Wełny” stosowne podpisy złożył Prezes Zarządu Janusz Woźniak oraz Skarbnik Danuta Gomulec.


Zawarta umowa na realizację zadań w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), przyznaje kwotę wsparcia w 2 807 500,00 EUR.

      

 

 

 

 

pozostałe aktualności