Dokumenty

 

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 (pobierz)

2. Lokalna Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2009-2015 (pobierz)

3. Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (pobierz)

4. Statut Stowarzyszenia (pobierz)

5. Lista członków Stowarzyszenia
(pobierz)

6. Regulamin Rady Stowarzyszenia
(pobierz)

7. Zestawienie rzeczowo-finansowe
(pobierz)

8. Deklaracja o przystąpienie do Stowarzyszenia – osoba fizyczna (pobierz)

9. Deklaracja o przystąpienie do Stowarzyszenia – firma/organizacja/gmina
(pobierz)

10. Księga Wizualizacji PROW na lata 2014-2020 (pobierz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry strony